Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta sponsorska

61. Zjazd Naukowy PTChem 17-21.09.2017 Kraków

tytuł Platynowego Sponsora Konferencji przyznawany na wyłączność -
akceptujemy tylko jeden taki tytuł

 • logo Sponsora umieszczone w recepcji, głównym holu konferencyjnym i na wszystkich salach obrad
 • logo Sponsora umieszczone na głównej stronie internetowej konferencji oraz przekierowanie (link) na stronę Sponsora bezpośrednio z głównej strony internetowej konferencji
 • zaproszenie dla przedstawiciela Sponsora do członkostwa w Komitecie Honorowym Zjazdu
 • możliwość zamieszczenia oferty reklamowej (w objętości do uzgodnienia) Sponsora na nośnikach USB (ok. 1000 szt.), które otrzymuje każdy uczestnik konferencji
 • logo Sponsora umieszczone na okładce katalogu (książki abstraktów, nakład ok. 800 – 1000 szt.) • logo Sponsora umieszczone na stronie wewnątrz katalogu (nakład ok. 800 – 1000 szt.)
 • 1-stronicowy materiał reklamowy Sponsora umieszczony w katalogu (nakład 800 – 1000 szt.)
 • możliwość dołączenia broszury reklamowej (1000 szt.) do materiałów konferencyjnych dla każdego uczestnika konferencji
 • standy z logo konferencji
 • możliwość przeprowadzenia 30 minutowej prelekcji podczas konferencji
 • przestrzeń wystawiennicza udostępniona nieodpłatnie
 • informacja o sponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji o ile Sponsor ufunduje taką nagrodę
 • umieszczenie podziękowań dla Platynowego Sponsora Konferencji na stronie internetowej konferencji i w materiałach konferencyjnych
 • 2- bezpłatne zaproszenia na kolację w towarzystwie oficjeli obecnych na Zjeździe
 • możliwość wywieszenia flagi z logo firmy, jako jednej z trzech rozwieszonych przed Wydziałem Chemii UJ na czas Zjazdu - obok flagi UJ i PTChem
Cena 40 000 złotych (netto)

tytuł Diamentowego Sponsora Konferencji przyznawany jest jedynie dwóm Sponsorom

 • logo Sponsora umieszczone w recepcji, głównym holu konferencyjnym i na sali obrad
 • logo Sponsora umieszczone na stronie internetowej konferencji oraz przekierowanie (link) na stronę Sponsora bezpośrednio z głównej strony internetowej konferencji
 • możliwość zamieszczenia oferty reklamowej (w objętości do uzgodnienia) Sponsora na nośnikach USB (ok. 1000 szt.), które otrzymuje każdy uczestnik konferencji
 • logo Sponsora umieszczone na okładce katalogu (książki abstraktów, nakład ok. 800 – 1000 szt.)
 • logo Sponsora umieszczone na stronie wewnątrz katalogu (nakład ok. 800 – 1000 szt.)
 • 1-stronicowy materiał reklamowy Sponsora umieszczony w katalogu (nakład ok. 800 – 1000 szt.)
 • możliwość dołączenia broszury reklamowej (1000 szt.) do materiałów konferencyjnych dla każdego uczestnika konferencji
 • standy z logo konferencji
 • możliwość przeprowadzenia 30 minutowej prelekcji podczas konferencji
 • przestrzeń wystawiennicza udostępniona nieodpłatnie
 • informacja o sponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji o ile Sponsor ufunduje taką nagrodę
 • umieszczenie podziękowań dla Diamentowego Sponsora Konferencji na stronie internetowej konferencji i w materiałach konferencyjnych
 • 1- bezpłatne zaproszenia na kolację w towarzystwie oficjeli obecnych na Zjeździe
Cena 25 000 złotych (netto)

 • logo Sponsora umieszczone w recepcji, głównym holu konferencyjnym i na sali obrad
 • logo Sponsora umieszczone na stronie internetowej konferencji oraz przekierowanie (link) na stronę Sponsora bezpośrednio z głównej strony internetowej konferencji
 • logo Sponsora umieszczone na okładce katalogu (książki abstraktów, nakład 800 – 1000 szt.)
 • logo Sponsora umieszczone na stronie wewnątrz katalogu (nakład 800 – 1000 szt.)
 • 1-stronicowy materiał reklamowy Sponsora umieszczony w katalogu (nakład 800 – 1000 szt.)
 • możliwość dołączenia broszury reklamowej (1000 szt.) do materiałów konferencyjnych dla każdego uczestnika konferencji
 • standy z logo konferencji
 • informacja o sponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji o ile Sponsor ufunduje taką nagrodę umieszczenie podziękowań dla Złotego Sponsora Konferencji na stronie internetowej konferencji i w materiałach konferencyjnych
 • przestrzeń wystawiennicza udostępniona nieodpłatnie
 • informacja o sponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji o ile Sponsor ufunduje taką nagrodę
 • umieszczenie podziękowań dla Złotego Sponsora Konferencji na stronie internetowej konferencji i w materiałach konferencyjnych
Cena 20 000 złotych (netto)

 • logo Sponsora umieszczone na stronie internetowej konferencji
 • logo Sponsora umieszczone na stronie wewnątrz katalogu (książki abstraktów, nakład ok. 800 – 1000 szt.)
 • możliwość dołączenia broszury reklamowej (1000 szt.) do materiałów konferencyjnych dla każdego uczestnika konferencji
 • przestrzeń wystawiennicza udostępniona nieodpłatnie
 • informacja o sponsorowaniu nagrody dla uczestników konferencji o ile Sponsor ufunduje taką nagrodę
 • umieszczenie podziękowań dla Srebrnego Sponsora Konferencji na stronie internetowej konferencji i w materiałach konferencyjnych

Cena 15 000 złotych (netto)

 • logo Sponsora umieszczone na stronie internetowej konferencji
 • logo Sponsora umieszczone na stronie wewnątrz katalogu (książki abstraktów, nakład 800 – 1000 szt.)
 • przestrzeń wystawiennicza (o powierzchni ok 5m2 ) udostępniona nieodpłatnie
 • podziękowanie ustne za patronat nad sesją oraz umieszczenie podziękowań dla Patrona sesji w prezentacji otwierającej daną sesję obrad
Cena 6 000 złotych (netto)

 • logo Sponsora umieszczone na stronie internetowej konferencji lub logo Sponsora umieszczone na stronie wewnątrz katalogu (książki abstraktów, nakład 800 – 1000 szt.)
 • przestrzeń wystawiennicza (o powierzchni ok 5 m2 ) udostępniona nieodpłatnie
Cena 4 000 złotych (netto)

 • przekazanie określonej kwoty pieniężnej wydatkowanej przez organizatorów
 • bezgotówkową formę dofinansowania uzgodnioną bezpośrednio z Organizatorem
  • plecaki – 1000 szt.
  • inne produkty (w tym także spożywcze) zaproponowane przez Sponsora
  • pokrycie kosztów organizacji imprez towarzyszących (koncert, pokaz multimedialny, spektakl teatralny, uroczysta kolacja dla VIP-ów)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Możliwe jest również wsparcie rzeczowe - do negocjacji

Kontakt w sprawach Sponsorów i Wystawców
e-mail: 61zjazd@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny

tel. 12 686 24 08; kom. 603 74 94 28

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Alicja Rafalska-Łasocha

tel. 12 686 24 79