Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady plenarne

Dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO
Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny
”Wczoraj i dziś edukacji uniwersyteckiej w zakresie ochrony środowiska człowieka”

Profesor Jacek Klinowski
University of Cambridge, Department of Chemistry
„W poszukiwaniu nowych architektur krystalicznych”

Prof. zw. dr hab. Stefan Lis
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
„Pierwiastki ziem rzadkich - niezastępowalne klejnoty w (wielo)funkcjonalnych materiałach i nanomateriałach przyszłości”

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Mlostoń
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
„Poznanie mechanizmów reakcji organicznych, kluczem do zrozumienia procesów molekularnych”

Prof. dr hab. Jacek W. Morzycki
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny
„Wędrówki z chemią steroidów w czasie i przestrzeni, czyli subiektywna autobiografia naukowa”

dr inż. Cezary Możeński, prof. ndzw.
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
„Przemysł nawozowy – czy to już historia, czy przyszłość polskiej chemii?”

Prof. zw. dr hab. Urszula Rychlewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
„Skazani na stos- czyli o sposobie samoorganizacji makrocykli iminowych i aminowych w kryształach”

Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii
„Procesy redoksowe w układach heterogenicznych z udziałem molekularnego tlenu”

Prof. dr hab. n. farm. Piotr Szefer
Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
„Ocena analityczna i chemometryczna jakości i bezpieczeństwa żywności”