Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Streszczenia

 1. Streszczenia wystąpień prezentowanych podczas 61. Zjazdu Naukowego PTChem:
  • wykład sekcyjny – 30 min (z dyskusją)
  • komunikat sekcyjny – 15 min (z dyskusją)
  • plakaty (maksymalny wymiar 90x120 cm - format A0, orientacja pionowa)
   zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.
 2. Każdy uczestnik konferencji może zgłosić maksymalnie 2 wystąpienia, w tym jedno wystąpienie ustne OK(wykład sekcyjny lub komunikat sekcyjny).
 3. Akceptowalne są streszczenia wystąpień w języku polskim i angielskim.
 4. Streszczenia należy przygotować zgodnie z poniższą instrukcją:
  • Przed przystąpieniem do rejestracji oraz wypełnianiem szablonu streszczenia (plik SXX-szablon-61ZN-PTChem.docx) prosimy o zapoznanie się z przygotowaną instrukcją.
  • Szczególną uwagę proszę zwrócić na możliwość wprowadzenia tylko ograniczonej ilości znaków w pola szablonu.
  • Streszczenia mogą być przygotowane wyłącznie z użyciem szablonu, który można pobrać tutaj lub tutaj.
  • UWAGA!!! - Do prawidłowej obsługi szablonu jest wymagany program MS Word w wersji 2010 lub nowszej.
  • W poprawnie działającym szablonie, w górnym pasku menu „Narzędzia główne”, „Style” pojawią się style „PTChem2” oraz „PTChem3”.
  • Tekst należy wprowadzić do komórek tabeli. Przesyłane streszczenia będą przyjmowane wyłącznie w plikach przygotowanych zgodnie z opisanymi zaleceniami, wszystkie zmiany formatu, szerokości i wysokości komórek, szerokości marginesów nie będą akceptowane.
  • W górnej komórce po prawej należy umieścić:
   • Tytuł streszczenia – formatowanie automatyczne można wykonać stosując do zaznaczonego fragmentu styl „PTChem2” (Cambria 10 pkt, pogrubiona, wyrównanie do lewej, odstęp pomiędzy liniami pojedynczy (1), bez odstępów przed i po akapicie, styl „PTChem 2”),
   • Lista autorów – formatowanie automatyczne można wykonać stosując do zaznaczonego fragmentu styl „PTChem3” (Cambria, 10 pkt, wyrównanie do lewej, odstęp pomiędzy liniami pojedynczy (1), bez odstępów przed i po akapicie, styl „PTChem 3”), najpierw imię, potem nazwisko, autor prezentujący – dodatkowo podkreślony,
   • Afiliacje – formatowanie: Cambria, 9 pkt, kursywa, wyrównanie do lewej, odstęp pomiędzy liniami pojedynczy (1), bez odstępów przed i po akapicie; Adres e-mail: tylko autora prezentującego,
   • UWAGA!!! Zawartość komórki [Tytuł, Autorzy i Afiliacje] – maksymalnie 328 znaków łącznie ze spacjami lub do wysokości komórki. Po wprowadzeniu należy się upewnić, że cały tekst jest widoczny, jeżeli nie, to koniecznie skrócić.
  • W dolnej komórce po prawej należy umieścić:
   • Tekst abstraktu – formatowanie: Cambria, 9 pkt, wyjustowany, odstęp pomiędzy liniami pojedynczy (1), bez odstępów przed i po akapicie,
   • Rysunki: czarno-białe/w odcieniach szarości, rozdzielczość 300 dpi (otaczanie pliku graficznego: „zawijaj tekst”, „przyległe”). Podpis pod rysunkiem należy umieścić jako integralną część pliku graficznego,
   • Cytowania: należy umieścić w nawiasach kwadratowych [np. 1-3],
   • Podziękowania, jeżeli wymagane, źródła finansowania itp. – formatowanie: Cambria, 9 pkt, kursywa, wyrównanie do lewej, odstęp pomiędzy liniami pojedynczy (1), bez odstępów przed i po akapicie,
   • Cytowania literaturowe – formatowanie: Cambria, 9 pkt, wyrównanie do lewej; przykłady stylu cytowania: nazwisko, inicjał autora, w przypadku pozostałych współautorów wpisać et al., tytuł czasopisma wolumin (rok wydania) strony; [1] M. Thommes, Chem. Ing. Tech. 82 (2010) 1059-1073; [2] A.L. Smith et al., Spectrochim. Acta 16 (1960) 87-105; [3] K. Tsuchida, US Patent No. 8 431 649 B2, 2013.
   • UWAGA!!! Zawartość komórki [treść abstraktu, podziękowania, cytowania literaturowe] – maksymalnie 936 znaków łącznie ze spacjami lub do wysokości komórki. Po wprowadzeniu należy się upewnić, że cały tekst jest widoczny, jeżeli nie, to koniecznie skrócić.
  • Gotowy plik streszczenia należy zapisać w formacie „Dokument programu Word” (rozszerzenie „.docx”). Nazwa pliku powinna zawierać numer sekcji, nazwisko i inicjał imienia pierwszego autora (osoby rejestrującej się na konferencję) oraz numer abstraktu (1 lub 2) SXX_Nazwisko1_B_ abstr1.docx; przykłady: S03_Nowak_L_abstr1.docx; S14_Nowak_J_abstr1.docx; S02_Zebaty_A_abstr2.docx.