Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Członkowie PTChem

do 30 czerwca

Pracownicy uczelni; instytutów naukowych; instytucji przemysłowych 1000 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 600 PLN

Opłaty ulgowe:

Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci [1] 700 PLN
Studenci [2] 500 PLN
Emeryci [3] 350 PLN

po 30 czerwca

Pracownicy uczelni; instytutów naukowych; instytucji przemysłowych 1100 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 700 PLN

Opłaty ulgowe:

Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci [1] 800 PLN
Studenci [2] 600 PLN
Emeryci [3] 450 PLN

Pozostali uczestnicy

do 30 czerwca

Pracownicy uczelni; instytutów naukowych; instytucji przemysłowych 1200 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 700 PLN

Opłaty ulgowe:

Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci [1] 800 PLN
Studenci [2] 600 PLN
Emeryci [3] 500 PLN

Osoba towarzysząca 700 PLN

po 30 czerwca

Pracownicy uczelni; instytutów naukowych; instytucji przemysłowych 1300 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 800 PLN

Opłaty ulgowe:

Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci [1] 900 PLN
Studenci [2] 700 PLN
Emeryci [3] 600 PLN

Osdoba towarzysząca 800 PLN

Uwagi:

[1]
Asystenci przed doktoratem do 35 roku życia. Doktoranci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji doktoranckiej podczas rejestracji na Zjeździe.

[2]
Studenci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji studenckiej podczas rejestracji na Zjeździe.

[3]
Osoby towarzyszące są uprawnione do korzystania ze wszystkich przywilejów uczestnika zjazdu (obiady, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące i spotkanie koleżeńskie). Nie otrzymują jedynie materiałów zjazdowych.

Podane opłaty są kwotami netto.

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem.

Opłata Zjazdowa obejmuje:

 • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
• materiały konferencyjne
• obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (wtorek - piątek)
• przerwy kawowe
• udział w kolacji powitalnej po Walnym Zgromadzeniu (17.09.2018)
• imprezy towarzyszące (Uroczysta kolacja, Koncert )

W sprawie wystawienia faktur za uczestnictwo prosimy kontaktować się mailowo na adres:
zgptchem@ch.pw.edu.pl

Opłatę za udział w 61 Zjeździe należy wpłacić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa Bank BGŻ Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 61 Zjazd PTChem, Imię i Nazwisko (kwota)

Ważne informacje

W przypadku wpłat zbiorczych prosimy o przesłanie na adres Biura Zarządu Głównego PTChem: biuro@ptchem.pl informacji o wszystkich osobach, których dotyczy przelew: podanie Imion i Nazwisk, numerów kart członkowskich z wyszczególnieniem wysokości każdej z osobna opłaty zjazdowej. O wysokości opłaty zjazdowej decydować będzie termin wpłaty na konto PTChem, a nie data rejestracji. W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury będą wystawiane na życzenie. W terminie do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury na adres ZG PTChem: zgptchem@ch.pw.edu.pl W przypadku rezygnacji z udziału w 61 Zjeździe po 16.06.2018 r. wpłaty dokonywane na konto PTChem nie będą zwracane. Uczestnicy są zobowiązani również wnieść opłaty za wszystkie zarezerwowane noclegi niezależnie od stopnia ich wykorzystania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czasie trwania obrad obok Biura 61 Zjazdu będzie działało także Biuro Zarządu Głównego PTChem i będzie możliwe uregulowanie ewentualnych dopłat oraz składek członkowskich.